• خ شیخ بهایی شمالی- ک امداد غربی- پ 2
  • 88214115-17 (9821+)

پیام مدیر عامل

 

ceo-message

رسالت ما طی چهار دهه فعالیت در صنعت غذایی کشور، بهبود سلامت و تغذیه جامعه بوده است. فاصله زیاد بین کیفیت نمک های مصرفی در ایران با استانداردهای جهانی، ما را بر آن داشت تا با احداث بزرگترین واحد تولید نمک به روش تبلور مجدد این وضعیت را بهبود بخشیم. در پارس نمک کاوه تعامل با مشتریان، کارکنان و تامین کنندگان در راستای ارزش های سازمانی، ارکان اخلاقی و پیروی از قوانین و مقررات کشوری و بین المللی است. ارزشمندترین سرمایه این مجموعه، نیروی انسانی متعهد، متخصص و با پشتکار است. همچنین تجارت با مشتریان و تامین کنندگان داخلی و خارجی معتبر، مهر تاییدی بر اعتبار مجموعه بوده و مشتاق به ایجاد و توسعه ارتباطات تجاری بلند مدت با آنها هستیم

                                                                                             محسن علوی فرد

                                                                                             مدیریت عامل

.